1339/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 eräitä säännöksiä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 15 luvun 16 §:n 1 ja 3 momentin nojalla:

1 §

Kansaneläkelaitos huolehtii sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklassa tarkoitetun luvan ja siihen liittyvän todistuksen antamisesta. Jos kysymys on artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoittamasta luvasta mennä toisen jäsenvaltion alueelle saamaan hoitoa, luvan antaa kuitenkin toimivaltainen sairaanhoitopiiri tai sairaalakuntayhtymä.

2 §

Kansaneläkelaitos huolehtii luontoisetuuksien kustannusten korvaamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka johtuvat 1 §:ssä mainitun asetuksen 36 artiklasta, lukuun ottamatta 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisesta aiheutuneita kustannuksia, joiden korvaamiseen liittyvistä tehtävistä vastaa toimivaltainen sairaanhoitopiiri tai sairaalakuntayhtymä.

Julkisia terveyspalveluja antavien yksiköiden on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet etuuksiin oikeutetulle henkilölle toisen jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen puolesta annetuista luontoisetuuksista. Kansaneläkelaitos ilmoittaa Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ry:lle sen kanssa sopimallaan tavalla niistä kustannuksista, joiden korvaamiseen liittyvistä tehtävistä liitto huolehtii.

3 §

Valtio siirtää Kansaneläkelaitokselle muun jäsenvaltion toimivaltaiselle laitokselle suoritettavaa korvausta varten tarvittavat varat eläkelaitoksen vähintään kuukautta ennen maksun erääntymistä antaman selvityksen perusteella. Kansaneläkelaitos tilittää saamansa vastaavan korvauksen suoraan valtiolle.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.