1271/2004

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaan

muutetaan 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1126/2002) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 466/2004, 5 momentti sellaisena kuin se on asetuksessa 1112/2003 ja 6 momentti seuraavasti:

7 §
Taajuusmaksut

Oikeudesta pitää hallussa ja käyttää matkaviestinverkon, Viestintäviraston määräämällä taajuusalueella toimivan kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmän tai viranomaisradioverkon (VIRVE) tai rautateiden GSM-R-radiojärjestelmän tukiasemien luvanvaraisia radiolähettimiä taikka ilmatieteen radioviestinnän radiosondijärjestelmän luvanvaraisia radiolähettimiä peritään vuosittain taajuusmaksua seuraavasti:

1) matkaviestinverkko K1 * K2 * K3 * (taajuuskaista/25 kHz) * 1295,50 euroa

2) kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmä K1 * K2 * K4 * (taajuuskaista/25 kHz) * 1295,50 euroa

3) viranomaisradioverkko (VIRVE) K1 * K2 * K3 * K4 * (taajuuskaista/25 kHz) * 1295,50 euroa

4) radiosondijärjestelmä K1 * K4 * (taajuuskaista/25kHz) * 1295,50 euroa

5) rautateiden GSM-R-radiojärjestelmä K1 * K2 * K3 * K4 * (taajuuskaista/25 kHz) * 1295,50 euroa.


K3 on käynnistyskerroin, joka määräytyy luvanhaltijan radiojärjestelmälle annetun taajuuksien käyttöoikeuden alkamisajan perusteella. Käynnistyskertoimet ovat seuraavat:

Käyttöaika K3
1. laskutusvuosi 0,2
2. laskutusvuosi 0,2
3. laskutusvuosi 0,4
4. laskutusvuosi 0,6
5. laskutusvuosi 0,4 UMTS-matkaviestinverkko
0,8 muut
6. laskutusvuosi 0,6 UMTS-matkaviestinverkko
1 muut
7. laskutusvuosi 0,8 UMTS-matkaviestinverkko
1 muut
8. laskutusvuosi tai sen jälkeinen laskutusvuosi 1

K4 on erillisverkkokerroin, jonka suuruus määrätään erikseen kunkin erillisverkon käyttötarkoituksen perusteella. Erillisverkkokertoimet ovat seuraavat:

Erillisverkko K4
1) viranomaisradioverkko (VIRVE) ja rautateiden GSM-R-radiojärjestelmä 1
2) radiosondijärjestelmä 0,1
3) kiinteän liityntäverkon radiojärjestelmä 0,5


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Neuvotteleva virkamies
Juha Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.