1242/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus tuloveroasetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloveroasetuksen (1551/1992) 4 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on asetuksessa 672/1996, seuraavasti:

4 §

Valtiovarainministeriön asettamassa kulukorvausasiain neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on määrättävä valtiovarainministeriön virkamiehistä. Jäsenet määrätään valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopijaosapuolten sekä Verohallituksen ehdottamista henkilöistä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.