1225/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta 13 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1206/2001) 4 §, sellaisena kuin se on väliaikaisesti laeissa 1074/2002 ja 706/2003, sekä

muutetaan 4 §:n johdantokappale ja väliaikaisesti 5 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 5 §:n 1 momentti osaksi mainitussa laissa 706/2003, seuraavasti:

4 §
Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu suoritetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa (366/1963) tarkoitetun palkan perusteella. Maksun suuruus on:


5 §
Työnantajan kansaneläkemaksu

Työnantajan kansaneläkemaksu suoritetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa tarkoitetun palkan perusteella. Maksun suuruus on:

1) yksityisellä työnantajalla sekä sellaisella valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia:

a) I maksuluokassa 1,366 prosenttia;

b) II maksuluokassa 3,566 prosenttia;

c) III maksuluokassa 4,466 prosenttia;

2) kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kunnallisella liikelaitoksella 2,416 prosenttia;

3) evankelisluterilaisella kirkolla sekä sen seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä 2,416 prosenttia;

4) ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 2,416 prosenttia;

5) Ahvenanmaan maakunnalla 3,966 prosenttia; ja

6) valtiolla ja sen laitoksella 3,966 prosenttia.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Lain 5 §:n 1 momentti on voimassa vuoden 2005 loppuun ja sitä sovelletaan vuonna 2005 maksettavan palkan perusteella suoritettavaan työnantajan kansaneläkemaksuun.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 184/2004
StVM 34/2004
EV 190/2004

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.