1209/2004

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (jäljempänä tietopalvelukeskus) perii todistuksesta, joka annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan, maksua 10,00 euroa.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joissa maksu poikkeaa omakustannusarvosta

Tietopalvelukeskus perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nautaeläinten rekisteröinnistä kiinteää maksua 5,66 euroa, nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (7/1999) 8 §:n mukaisesta korvausmerkistä kiinteää maksua 2,92 euroa sekä edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 16 §:n mukaisesta teurastusilmoituksesta kiinteää maksua 1,00 euroa.

3 §
Liiketaloudelliset suoritteet

Tietopalvelukeskuksen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat

1) tietoaineistot, tietotuotteet, tietopalvelut ja jäljenteet; sekä

2) muut erikseen tilatut suoritteet ja palvelut.

Viranomaisen hallussa olevasta julkisesta asiakirjasta annetusta jäljenteestä voidaan periä omakustannusarvoa vastaava maksu.

4 §
Maksut kansainvälisestä yhteistyöstä

Tietopalvelukeskus voi tuottaa kansainväliselle järjestölle ja muiden valtioiden viranomaisille suoritteita maksutta, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005, ja se on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Tällä asetuksella kumotaan 12 päivänä joulukuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista (1291/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Neuvotteleva virkamies
Risto Yrjönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.