1203/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain mukaisten korvausten sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 46 §:n nojalla:

1 §

Tarkistettaessa sotilasvammalain (404/ 1948) 43 a §:n 1 momentin nojalla laissa tarkoitettujen korvausten määriä työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:n mukaisesti korvauksen perussumma jaetaan luvulla 1 712 ja osamäärä kerrotaan kulloinkin kysymyksessä olevalle kalenterivuodelle vahvistetulla työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetulla indeksiluvulla.

Jos vahingoittunut, sairastunut tai edunjättäjä on syntynyt vuonna 1939 tai sen jälkeen, korvauksen määrä tarkistetaan siten, että korvauksen perussumma kerrotaan indeksiluvulla 2 151 ja jaetaan indeksiluvulla 1 712, minkä jälkeen näin saatu määrä kerrotaan työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetulla indeksiluvulla ja jaetaan indeksiluvulla 2 028.

Sotilasvammalain 17 §:ssä tarkoitetun hautausavun määrää tarkistettaessa sovelletaan 2 momenttia edunjättäjän iästä riippumatta.

2 §

Kun huoltoeläkettä saavalle leskelle suoritetaan uudelleen avioitumisen johdosta sotilasvammalain 15 §:n 3 momentin nojalla huoltoeläke kertakorvauksena kolmelta vuodelta, sovelletaan korvaukseen sitä indeksiä, jonka mukaan huoltoeläke määräytyi uudelleen avioitumisvuotena.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.


Tällä asetuksella kumotaan sotilasvammalain mukaisten korvausten sitomisesta palkkatasoon 20 päivänä kesäkuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (567/2001) sekä sotilasvammalain mukaisten korvausten sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen 19 päivänä joulukuuta 1995 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1609/1995).

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Anne Koskela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.