1202/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

lisätään sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (1117/1985) 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1226/1993, uusi 5 momentti, seuraavasti:

8 §

Ruotsissa vakituisesti asuvalle vahingoittuneelle tai sairastuneelle korvataan yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Valtiokonttori vahvistaa korvattavan aterian hinnan vuosittain noudattaen Ruotsissa verotuksessa lounasedulle vahvis

tettua arvoa. Ateriointi voidaan järjestää Rikskupong-järjestelmää hyväksi käyttäen. Valtiokonttori päättää lounasseteleiden hankinnasta ja niiden toimitustavasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Anne Koskela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.