1201/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministerin esittelystä,

muutetaan Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä 27 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (862/1998) 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §

Valtioneuvosto nimittää rahaston hallintoneuvoston jäsenet siten, että seitsemän jäsentä nimitetään Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, kolme kunnallisen työmarkkinalaitoksen, yksi evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnan, yksi Maaseudun Työnantajaliiton, kolme Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, kaksi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n ja yksi Akava ry:n asettamista ehdokkaista.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseniä asetuksen voimaan tulon jälkeen ensimmäistä kertaa nimitettäessä Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n edustajat nimitetään Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliiton sekä Palvelutyönantajien ennen asetuksen voimaan tuloa asettamista ehdokkaista.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.