1199/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan seutuyhteistyökokeilusta 28 päivänä kesäkuuta 2002 annetun lain (560/2002) 2 §, 4 §:n 5 momentti ja 8 §:n 1 ja 2 momentti sekä

lisätään 9 §:ään uusi 1 a kohta ja lakiin uusi 14 a § seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan seuraavilla seuduilla (kokeiluseudut):

1) Hämeenlinnan seudulla, johon kuuluvat Hattulan, Hauhon, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnat;

2) Kaustisen seudulla, johon kuuluvat Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammen, Ullavan ja Vetelin kunnat;

3) Kemi-Tornion seudulla, johon kuuluvat Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Tornion kunnat;

4) Kuopion seudulla, johon kuuluvat Karttulan, Kuopion, Maaningan, Siilinjärven ja Vehmersalmen kunnat;

5) Kuuma-seudulla, johon kuuluvat Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat;

6) Lahden kaupunkiseudulla, johon kuuluvat Asikkalan, Hollolan, Lahden, Nastolan ja Orimattilan kunnat;

7) Loimaan seudulla, johon kuuluvat Alastaron, Auran, Karinaisten, Koski Tl:n, Loimaan, Loimaan kunnan, Marttilan, Mellilän, Oripään, Pöytyän, Tarvasjoen ja Yläneen kunnat;

8) Mikkelin seudulla, johon kuuluvat Haukivuoren, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnat;

9) Nivalan-Haapajärven seudulla, johon kuuluvat Haapajärven, Kärsämäen, Nivalan, Pyhäjärven ja Reisjärven kunnat;

10) Oulun seudulla, johon kuuluvat Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Tyrnävän kunnat;

11) Pieksämäen seudulla, johon kuuluvat Pieksämäen ja Pieksänmaan kunnat;

12) Pohjois-Lapin seudulla, johon kuuluvat Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnat;

13) Savonlinnan seudulla, johon kuuluvat Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan, Savonrannan ja Sulkavan kunnat;

14) Turunmaan seudulla, johon kuuluvat Dragsfjärdin, Houtskarin, Iniön, Kemiön, Korppoon, Nauvon, Paraisten ja Västanfjärdin kunnat; sekä

15) Ylivieskan seudulla, johon kuuluvat Alavieskan, Kalajoen, Merijärven, Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan kunnat.

4 §
Tehtävien ja päätösvallan siirtäminen seudulliselle toimielimelle

Kun 1 momentissa tarkoitettu seudullinen toimielin hoitaa siirrettyjä tehtäviä tai käyttää päätösvaltaa, sen on noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003) ja kielilaissa (423/2003) säädetään. Pohjois-Lapin seudulla seudullisen toimielimen on lisäksi noudatettava, mitä saamen kielilaissa (1086/2003) säädetään. Edellä 1 momentissa tarkoitetun seudullisen toimielimen asiakirjojen ja toiminnan julkisuudesta on siirrettyjä tehtäviä hoidettaessa tai päätösvaltaa käytettäessä voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

8 §
Kokeiluseudun osallistuminen työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätöksentekoon

Kokeiluseudun kunnat voivat sopia kokeiluseutua koskevan elinkeinopoliittisen kehittämissuunnitelman laatimisesta. Kehittämissuunnitelma tulee laatia siten, että siinä otetaan huomioon maakunnan yhteistyöasiakirja ja alueellinen kehittämisohjelma sekä niiden painopisteet. Kokeiluseutu voi elinkeinopoliittisen kehittämissuunnitelman laadittuaan antaa työvoima- ja elinkeinokeskukselle lausunnon seudulta tulleista 2 momentin mukaisista rahoitushakemuksista ja seutua koskevista kehittämishankkeista.

Edellä 1 momentissa säädettyä lausuntomenettelyä sovelletaan:

1) käsiteltäessä yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa (1068/2000) tarkoitettuja yritystukia tai annettaessa näitä koskevia lausuntoja kauppa- ja teollisuusministeriölle sen päätettäviin kuuluvissa yritystuissa;

2) käsiteltäessä työllisyysasetuksen (1363/1997) mukaisia investointiavustuksia; ja

3) käsiteltäessä useita yrittäjiä tai asukkaita koskevia kehittämistoimenpiteistä koottuja maaseudun kehittämishankkeita.


9 §
Kokeiluseudun osallistuminen eräisiin lupahallinnon päätöksiin

Kokeiluseudun kunnat voivat sopia, että ne antavat lausunnon seuraavissa asioissa:


1 a) tieliikennelain (267/1981) 39 §:n mukaiset lääninhallituksen päätökset ajoneuvojen lautallepääsyjärjestyksestä;


14 a §
Kokeiluseutujen poikkeukset eräistä sosiaali- ja terveydenhuollon säännöksistä

Kokeiluseutu voi sopia kansanterveyslain (66/1972) 5 §:n estämättä, että se hoitaa työterveyshuollon erillään muusta perusterveydenhuollosta seudullisena.

Tämän lain 16 §:n mukainen kuntien yhteinen toimielin voi olla sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 19 b §:n mukaisen valtionavustuksen saajana.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

HE 198/2004
HaVM 22/2004
EV 218/2004

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.