1192/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 4 §:n 1 ja 2 momentti sellaisina kuin ne ovat valtioneuvoston asetuksessa 424/2004 seuraavasti:

4 §
Korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän edistymisen arvioiminen

Korkeakouluopiskelijan opintojen katsotaan edistyvän siten, että hän voi suorittaa tutkinnon kyseisiä opintoja varten vahvistetussa tukiajassa, kun hänellä on tutkintoonsa kuuluvia opintosuorituksia keskimäärin 5,5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Opintotuki voidaan kuitenkin myöntää tai tuen maksamista jatkaa, kun opiskelijalla on hänen suorittamaansa tutkintoon kuuluvia opintosuorituksia vähintään keskimäärin 4,8 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Vaikka opintosuorituksia koko edeltävältä opiskeluajalta on edellä 1 momentissa mainittua vähemmän, opintotuki voidaan myöntää tai tuen maksamista jatkaa, jos opiskelijalla on opintosuorituksia arviointia edeltävän lukuvuoden tukikuukausien ajalta vähintään keskimäärin 4,8 opintopistettä tukikuukautta kohti.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Tätä asetusta sovelletaan opintosuorituksiin, jotka on mitoitettu opintopisteinä. Opintoviikkoina mitoitettujen opintojen edistymisen riittävyyttä arvioitaessa sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.