1184/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun asetuksen (672/1982) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 903/2000, seuraavasti:

2 §
Korkotuen määrä

Korkotukea maksetaan toistaiseksi 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia lainan jäljellä olevasta pääomasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tehtyjen asuntosäästösopimusten mukaisiin korkotukilainoihin sovelletaan edelleen 2 §:n säännöstä sellaisena kuin se on asetuksessa 783/1993.

Tammikuun 1 päivänä 1993 ja sen jälkeen tehtyjen asuntosäästösopimusten mukaisiin, ennen 1 päivää maaliskuuta 2001 nostettuihin korkotukilainoihin sovelletaan edelleen 2 §:n säännöstä sellaisena kuin se on asetuksessa 814/1994.

Sen estämättä, mitä edellä 2 ja 3 momentissa säädetään, korkotukea maksetaan näidenkin lainojen osalta korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia lainan jäljellä olevasta pääomasta.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Ministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Jorma Pietiläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.