1183/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta 21 päivänä joulukuuta 1944 annetun asetuksen (982/1944) 2 §:n 1 momentti ja 5 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentti asetuksessa 1129/1990 ja 5 § asetuksessa 1437/2001, seuraavasti:

2 §

Seurakunnan on suoritettava keskusrahastolle kirkkolain (1054/1993) 22 luvun 8 §:ssä tarkoitettu perusmaksu ja lisämaksu kultakin vuodelta seuraavan kalenterivuoden aikana kuutena samansuuruisena eränä joka toinen kuukausi helmikuusta alkaen. Eläkemaksu on suoritettava kuukausittain, jollei Kirkkohallitus ole määrännyt maksua suoritettavaksi joka toinen kuukausi. Työkyvyttömyyseläkkeen omavastuuosuus maksetaan työkyvyttömyyseläkkeen alkaessa.


5 §

Laskettaessa kirkon keskusrahastosta annetun lain (895/1941) 9 §:ssä tarkoitettuja tasoitusrajoja ja verotulon täydennyksen määrää käytetään perusteena myöntämisvuotta edeltäneenä vuonna toimitetun verotuksen laskennallista kirkollisveroa ja maksuunpantua yhteisöveroa.

Avustusta myönnetään seurakunnalle täysinä satoina euroina.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Vanhempi hallitussihteeri
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.