1151/2004

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 11 §:ssä tarkoitetun eläketurvan rekisteröimisehdoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 11 §:ssä tarkoitetun eläketurvan rekisteröimisehdoista 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (675/1969) 1 ja 5 §, sellaisena kuin niistä on 1 § osaksi päätöksessä 1752/1995, seuraavasti:

1 §

Kun yrittäjä siirtää vakuutuksensa toiseen eläkelaitokseen, Eläketurvakeskuksessa voidaan rekisteröidä yrittäjien eläkelain 11 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on ollut voimassa 31 päivänä joulukuuta 2000, perusteella vakuutettuina vapaaehtoisina lisäetuina jäljempänä määrätyin ehdoin seuraavat etuudet sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä joulukuuta 2004:

1) eläkeiän alentaminen 65 vuoden iästä;

2) vanhuus, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden korotus 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olevan yrittäjien eläkelain 4–8 §:n ja 19 §:n 5–8 momentin edellyttämistä määristä;

3) perhe-eläkkeen määrän korotus 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olevan yrittäjien eläkelain 5 §:n edellyttämästä määrästä; ja

4) hautausavustus.

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu lisäeläke voidaan rekisteröidä mukautettuna 1 päivänä tammikuuta 2005 voimassa olevan lain mukaiseen peruseläketurvaan siten, että kokonaiseläketaso säilyy.

Eläketurvakeskuksen on laissa ja edellä tässä pykälässä säädettyjen perusteiden sekä sosiaali- ja terveysministeriön mahdollisesti antamien määräysten mukaisesti päätettävä, minkä sisältöisinä edellä tarkoitetut lisäedut rekisteröidään.

5 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa henkilön on täytettävä eläkelaitoksen asettamat ja Eläketurvakeskuksen hyväksymät hänen terveydentilaansa koskevat ehdot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.