1143/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä maaliskuuta 2003 annetun ulkoasiainministeriön työjärjestyksen (286/2003) 25 ja 69 §, sekä

lisätään työjärjestykseen uusi 66 a § seuraavasti:

25 §
Hallinnollisen osaston organisaatio

Hallinnollisella osastolla on seuraavat linjat:

1) henkilöstölinja;

2) talouslinja;

3) kiinteistö- ja materiaalilinja; ja

4) tietohallintolinja.

Henkilöstölinjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) henkilöstösuunnitteluyksikkö;

2) palvelussuhdeasiain yksikkö;

3) työsuojelu- ja terveydenhuoltoyksikkö; ja

4) koulutusyksikkö.

Talouslinjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) kirjanpito- ja maksuliikeyksikkö;

2) edustustojen talouden tarkastusyksikkö; ja

3) matkayksikkö.

Kiinteistö- ja materiaalilinjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) kiinteistöyksikkö;

2) sisustusyksikkö; ja

3) materiaaliyksikkö.

Tietohallintolinjaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

1) tietopalveluyksikkö;

2) tietotekniikkayksikkö; ja

3) toimistopalveluyksikkö.

Lisäksi hallinnollisella osastolla on seuraavat yksiköt:

1) turvallisuusyksikkö; ja

2) hallintoyksikkö, joka palvelee myös hallinnollisista asioista vastaavaa alivaltiosihteeriä.

66 a §
Palkka- ja korvausasioista vastaavan virkamiehen ratkaisuvalta

Palkka- ja korvausasioista vastaava virkamies ratkaisee palkanlaskentaa ja -maksua koskevat tekniset asiat.

69 §
Talousjohtajan ratkaisuvalta

Talousjohtaja ratkaisee 60 §:ssä määrätyn lisäksi seuraavat asiat:

1) ministeriön toimintaa tilivirastona koskevat asiat;

2) valuutanvaihtoa koskevat asiat sekä käytettävän valuutan ja tilikurssin määrääminen;

3) lupa jatkuvaan oman auton käyttöön virkamatkoilla Suomessa; ja

4) tileistä poistot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Lainsäädäntöneuvos
Elisa Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.