1131/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:ssä tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan meijereille myöntää maidon kuljetusavustusta vuodelta 2004 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Maidolla tarkoitetaan tässä asetuksessa tuottajilta keräiltyä lehmän täysmaitoa.

2 §
Maidon kuljetusavustus

Maidon kuljetusavustusta voidaan vuonna 2004 myöntää meijereille yhteensä enintään 1,85 miljoonaa euroa seuraavasti:

meijeri milj. euroa
Kainuun osuusmeijeri 0,577
Jk Juusto Kaira Oy 0,373
Osuuskunta Lapin maito 0,900

Jos avustuksen saajan tämän asetuksen perusteella ja muuten maksetun tai maksettavan kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty määrä, tässä asetuksessa säädettyä avustusta ei ylittävältä osalta makseta.

3 §
Maidon kuljetusavustuksen maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriö maksaa maidon kuljetusavustuksen saajan pankkitilille

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.