1098/2004

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lapsilisän maksupäivästä

Sosiaali- ja terveysministeriö on 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 10 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Lapsilisän maksupäivä

Lapsilisän maksupäivä on kunkin kalenterikuukauden 26. päivä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu maksupäivä on pyhäpäivä, joulu- tai juhannusaatto, arkilauantai taikka pyhäpäivän jälkeinen arkipäivä, on maksupäivä kuitenkin sanottuja päiviä välittömästi edeltävä Suomessa sijaitsevien rahalaitosten aukiolopäivä.

Jos lapsilisä maksetaan lapsilisälain 9 §:n 2 momentin nojalla takautuvasti, maksupäivä voi olla myös muu kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitettu Suomessa sijaitsevien rahalaitosten aukiolopäivä.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2005.

Asetuksella kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1995 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös lapsilisän maksupäivästä (1275/1995).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2004

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Lakimies
Anne Kumpula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.