1091/2004

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2004

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2004 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla:

1 §

Verovuoden 2004 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2004 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtion osuus 36,69 %
Kunnallisveron osuus 55,38 %
Kirkollisveron osuus 3,37 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 4,56 %
3 §

Verovuodelta 2004 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2003 toimitetun verotuksen mukainen maksettava kunnallisvero oikaistaan vuoden 2004 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksettavaa kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2004 ja 1 päivän tammikuuta 2003 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksettavan kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan vuoden 2004 tuloveroprosenttia.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksettavaa kunnallisveroa ja kirkollisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron alennus euroa Kirkollisveron alennus euroa
Haukipudas 38 000 3 000
Joensuu 146 000 11 400
Naantali 59 000 4 400
Äänekoski 64 000 4 700
Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron alennus euroa Kirkollisveron alennus euroa
Brändö 53 025 6 060
Eckerö 90 650 10 360
Finström 272 510 28 053
Föglö 61 545 7 460
Geta 44 400 4 200
Hammarland 140 160 16 644
Jomala 392 865 35 715
Kumlinge 45 880 4 960
Kökar 32 005 3 460
Lemland 190 910 19 091
Lumparland 45 695 4 199
Maarianhamina 1 382 080 99 337
Saltvik 182 410 19 851
Sottunga 16 275 1 860
Sund 118 770 12 840
Vårdö 41 310 4 860
4 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2004 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2004 helmikuusta vuoden 2004 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2004 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista 4 päivänä helmikuuta 2004 annettu valtiovarainministeriön asetus (78/2004).

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.