1090/2004

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön seuraavat Euroopan yhteisöjen komission direktiivit:

1) neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY muuttamisesta fenamifossin enimmäismäärien osalta 9 päivänä tammikuuta 2004 annettu direktiivi 2004/2/EY ja sen oikaisu (31.1.2004),

2) neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta Euroopan yhteisössä käyttökiellossa olevien tiettyjen torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärien osalta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annettu komission direktiivi 2004/61/EY ja

3) neuvoston direktiivin 90/642/ETY muuttamisesta siinä vahvistettujen bifentriini- ja famoksadonijäämien enimmäismäärien osalta 24 päivänä syyskuuta 2004 annettu komission direktiivi 2004/95/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2004.

Komission direktiivit 2004/2/EY (32004L0002); EUVL N:o L 14, 21.1.2004, s. 10, oikaisu EUVL N:o L 28, 31.1.2004, s. 30, 2004/61/EY (32004L0061); EUVL N:o L 127, 29.4.2004, s. 81, 2004/95/EY (32004L0095); EUVL N:o L 301, 28.9.2004, s. 42

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.