1083/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus päästökauppalain eräiden säännösten voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 30 päivänä heinäkuuta 2004 annetun päästökauppalain (683/2004) 72 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

30 päivänä heinäkuuta 2004 annetun päästökauppalain (683/2004) seuraavat lainkohdat tulevat voimaan 15 päivänä joulukuuta 2004:

1) 1 §, 6 §:n 3 kohta;

2) 31, 37―41 ja 45―51 §;

3) 62―65 §; sekä

4) 69 §:n 2 ja 3 momentti ja 71 §.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY; EUVL N:o L 275, 25.10.2003, s. 32

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Päivi Janka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.