1081/2004

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain (392/1985) 14 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 244/1994:

1 §
Soveltamisala

Kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista peritään valtiolle ja kunnalle maksuja tämän asetuksen mukaan.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteistörekisteriotteesta peritään maksu seuraavasti:

1) tilasta tai tontista annettavasta otteesta 8,40 euroa; sekä

2) muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista rekisteriyksiköistä annettavasta otteesta ensimmäiseltä A4-kokoiselta sivulta 8,40 euroa ja jokaiselta seuraavalta sivulta 4,20 euroa.

Kiinteistörekisteristä erillisinä annettavista määräalatiedoista peritään maksuna 5,90 euroa määräalalta tai erikseen rekisteröidyltä yhteisalueosuudelta.

Kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikköluettelosta, erillisenä annettavasta yhteisen alueen osakasluettelosta ja muusta näihin verrattavasta luettelosta peritään 4,20 euron perusmaksu tilaukselta ja 8 senttiä yksiköltä tai osakkaalta taikka tämän sijasta vähintään 5,05 euroa sivulta.

3 §
Laajojen ja massaluonteisten tietojen luovuttaminen

Lakiin tai asetukseen perustuvasta laajojen ja massaluonteisten kiinteistörekisterin tietojen luovuttamisesta viranomaiselle peritään 0,17 euroa rekisteriyksiköltä sekä tietojenkäsittelykustannukset.

Jos tiedot luovutetaan tietovälineellä, peritään myös tietovälinekustannukset.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Muusta kuin 2―3 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta, jolla kiinteistörekisterin tietoja annetaan, sekä kiinteistörekisterikartasta annettavista otteista ja muista tiedoista peritään maksu liiketaloudellisin perustein.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään toukokuuta 2005 saakka.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Martti Niemelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.