1080/2004

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2004

Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 7 päivän huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 52 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 315/2001:

1 §
Liikkumis- ja oleskelukielto

Liikkuminen ja oleskelu Harjavallan kaupungissa sijaitsevilla Boliden Harjavalta Oy:n ja OMG Harjavalta Nickel Oy:n teollisuusalueilla tapahtuvan toiminnan ja omaisuuden turvaamiseksi, ihmisten suojaamiseksi sekä toiminnasta sivullisille henkilöille aiheutuvan vaaran torjumiseksi, on kielletty ilman yhtiöitten antamaa asianmukaista lupaa. Rajoituksen alaiset alueet on vahvistettu karttaliitteessä osoitetuille alueille. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja yhtiöitten Harjavallan teollisuuslaitoksissa.

Mitä edellä säädetään, ei koske viranomaisten säädettyjen tehtäviensä vuoksi tarpeellista liikkumista tai oleskelua alueella.

2 §
Rajoituksen alaisen alueen merkitseminen

Rajoituksen alaiset alueet ja niille johtavat sisääntuloväylät on alueen haltijan merkittävä kieltoa ja sen rikkomisesta säädettyä sakkorangaistusta osoittavin tauluin tai merkein.

3 §
Kiellon päättyminen

Muuttaessaan toimintaansa siten, etteivät 1 §:ssä säädetyt rajoitukset enää ole tarpeellisia, taikka lopettaessaan toimintansa tulee alueen haltijan poistaa kieltoa osoittavat taulut ja merkit sekä ilmoittaa muutoksesta viipymättä sisäasiainministeriölle.

4 §
Rangaistussäännös

Tämän asetuksen mukaisen kiellon tai rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita poliisilain 52 §:n nojalla sakkoon, milloin teosta ei ole muualla laissa säädetty rangaistusta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2004.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2004

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Poliisitarkastaja
Matti Launiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.