1078/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee elintarvikelisäaineen puhtausvaatimuksia ja eräitä tunnistamista koskevia vaatimuksia.

Tämän asetuksen soveltamisalaan ei kuulu lisäaine, jonka valmistusmenetelmä tai raaka-aineet poikkeavat sen turvallisuusarviointiin sisältyvästä lisäaineesta. Tällainen lisäaine on toimitettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle täydellisesti arvioitavaksi painottaen erityisesti puhtausvaatimuksia.

2 §
Lisäaineen ominaisuudet

Elintarvikelisäaineen on täytettävä sen tunnistamista ja puhtautta sekä määritysmenetelmiä koskevat vaatimukset, jotka on annettu seuraavissa EY-säädöksissä:

1. Makeutusaineet: elintarvikkeissa sallittujen makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annettu komission direktiivi 95/31/EY muutettuna komission direktiivillä 98/66/EY, 2000/51/EY, 2001/52/EY ja 2004/46/EY;

2. Väriaineet: elintarvikkeissa sallittujen värien erityisistä puhtausvaatimuksista komission direktiivi 1995/45/EY, muutettuna komission direktiivillä 1999/75/EY, 2001/50/EY ja 2004/47/EY; sekä

3. Elintarvikkeiden muut lisäaineet kuin makeutus- ja väriaineet; elintarvikkeissa sallittujen muiden lisäaineiden kuin väri- ja makeutusaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annettu komission direktiivi 1996/77/EY täydennettynä komission direktiiveillä 1998/86/EY, 2000/63/EY, 2001/30/EY, 2002/82/EY, 2003/95/EY ja 2004/45/EY.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä 5 päivänä helmikuuta 2002 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (168/2002).

Komission direktiivit:95/31/EY (31995L0031); EYVL N:o L 178, 28.7.1995, s. 1, 95/45/EY (31995L0045); EYVL N:o L 226, 22.9.1995, s. 1, 96/77/EY (31996L0077); EYVL N:o L 339, 30.12.1996, s. 1, 98/66/EY (31998L0066); EYVL N:o L 257, 19.9.1998, s. 35, 98/86/EY (31998L0086); EYVL N:o L 334, 9.12.1998, s. 1, 1999/75/EY (31999L0075); EYVL N:o L 206, 5.8.1999, s. 19, 2000/51/EY (32000L0051); EYVL N:o L 198, 4.8.2000, s. 41, 2000/63/EY (32000L0063); EYVL N:o L 277, 30.10.2000, s. 1, 2001/30/EY (32001L0030); EYVL N:o L 146, 31.5.2001, s. 1, 2001/50/EY (32001L0050); EYVL N:o L 190, 12.7.2001, s. 14, 2001/52/EY (32001L0052); EYVL N:o L 190, 12.7.2001, s. 18, 2003/95/EY (32003L0095); EYVL N:o L 283, 31.10.2003, s. 71, 2004/45/EY (32004L0045); EYVL N:o L 113, 20.4.2004, s. 19, 2004/46/EY (32004L0046); EYVL N:o L 114, 21.4.2004, s. 15 ja 2004/47/EY (32004L0047); EYVL N:o L 113, 20.4.2004, s. 24

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Liisa Rajakangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.