1052/2004

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä

muutetaan Suomen Akatemiasta 30 päivänä syyskuuta 1994 annetun asetuksen (856/1994) 15 ja 16 §, sellaisina kuin ne ovat 15 § asetuksessa 1268/1997 ja 16 § osaksi mainitussa asetuksessa 1268/1997, sekä

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1268/1997, uusi 2 momentti seuraavasti:

10 §

Pääjohtajalta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

15 §

Tutkimusasioista vastaavalta ylijohtajalta vaaditaan tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, perehtyneisyys tutkimuspoliittisiin suunnittelutehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

Hallinnosta vastaavalta ylijohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

16 §

Pääjohtajan virka täytetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tasavallan presidentti nimittää pääjohtajan valtioneuvoston esityksestä.

Pääjohtajalla on professorin arvonimi.

Pääjohtajan virkaan nimitetty, joka on ennestään muutoin kuin määräajaksi tai rajoitetuksi ajaksi nimitetty valtion virkaan, on virkavapaana tästä virasta sen ajan, jona hän on pääjohtajan virassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Johtaja
Sakari Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.