1035/2004

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus omaishoidontuesta annetun asetuksen 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan väliaikaisesti omaishoidon tuesta2 päivänä huhtikuuta 1993 annetun asetuksen (318/1993) 7 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 166/1997 ja 853/2001, seuraavasti:

7 §
Hoitopalkkion suuruus

Hoitopalkkion suuruuteen vaikuttavat ainoastaan hoidon sitovuus ja vaativuus, jollei 2 momentin 3 kohdasta muuta johdu. Alin hoitopalkkio on 233,56 euroa kuukaudessa.

Hoitopalkkio voidaan sopia 1 momentissa säädettyä alinta määrää pienemmäksi, jos:

1) hoidon sitovuus on vähäistä,

2) hoidon tarve on vähäistä tai tilapäistä, taikka

3) siihen on hoitajan esittämä erityinen syy.

Edellä 1 §:ssä tarkoitetussa sopimuksessa sovittuja hoitopalkkioita tarkistetaan työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 17 momentin soveltamista varten vuodelle 2005 vahvistetulla indeksiluvulla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005.

Tässä asetuksessa säädetyn alimman hoitopalkkion määrä vastaa työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 17 momentin mukaan vuodelle 2005 vahvistettua indeksilukua.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Riitta Kuusisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.