1004/2004

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista 3 päivänä joulukuuta 2003 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1021/2003) 2 § ja 4 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen liitteeseen uusi 13 ja 14 kohta seuraavasti:

2 §
Omakustannusarvon mukaiset kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvon mukaisen, tämän asetuksen liitteessä määrätyn kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä;

2) ajoneuvotekniset lausunnot, luvat ja muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut hyväksymiset;

3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät suoritteet;

4) autokiinnityssuoritteet;

5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;

6) ajokorttisuoritteet;

7) kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet ja päätökset;

8) vaarallisten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet ja päätökset;

9) todistukset;

10) katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet;

11) katsastusluvat;

12) asiakirjapalvelut;

13) piirturikortit;

14) kansainväliset kuljetusluvat.

4 §
Omakustannusarvosta poikkeavat kiinteä- maksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan aloittamistarkastus 200 euroa;

2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu 42 euroa;

3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilupaa tai henkilöauton ammattiajolupaa koskevista terveysvaatimuksista 25 euroa;

4) suullinen teoriakoe terveysperustein 14,50 euroa;

5) ajoneuvoverolain (1281/2003) 48 §:n mukainen ennakkoratkaisu 84 euroa;

6) polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 19 §:n mukainen ennakkoratkaisu 84 euroa;

7) autoverolain (1482/1994) 67 §:n mukainen ennakkoratkaisu 84 euroa;

8) poikkeus ajo-oikeutta tai ammattiajolupaa koskevista ikävaatimuksista 50 euroa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Liite

M A K S U T A U L U K K O
MAKSUASETUKSEN 2 §

13. Piirturikortit
13.1 Kuljettajakortti 103 euroa
13.2 Yrityskortti 103 euroa
13.3 Korjaamokortti 103 euroa
13.4 Valvontakortti 103 euroa
14. Kansainväliset kuljetusluvat
14.1. Kansainväliset kuljetusluvat 20 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.