1001/2004

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta 23 päivänä tammikuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (40/2004) 5, 7, 11 ja 24 §, sellaisina kuin niistä ovat 5 ja 11 § asetuksessa 780/2004, seuraavasti:

5 §
Pohjoisen hehtaarituen määrä

Pohjoista hehtaaritukea myönnetään vuoden 2004 kasvukauden ajan jäljempänä tarkoitettuun tuotantoon käytetystä pellosta enintään seuraavasti:

Tukialue C1 euroa/ha
Omena 155
Tukialueet C1, C2 sekä C2 pohjoinen ja saaristo euroa/ha
Vehnä 57
Ruis 112
Mallasohra 70
Sokerijuurikas 217
Tärkkelysperuna 143
Tukialueet C1-C4 euroa/ha
Avomaanvihannekset, tilli ja persilja 377

Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamaan peltokasvien tukeen oikeuttaville kasveille, lukuun ottamatta vehnää, ruista, mallasohraa, rehuviljaa, säilörehunurmea ja kesantoa, tukea myönnetään enintään seuraavasti:

Tukialue euroa/ha
C1 100
C2 27
7 §
Yleinen hehtaarituki

Yleistä hehtaaritukea myönnetään vuoden 2004 kasvukauden ajan viljelyksessä olevasta peltoalasta enintään seuraavasti:

Tukialue
viljakasvit*): euroa/ha
C2, C2 pohjoinen ja saaristo 27
C3 43
C4 94
muut kuin viljakasvit*): euroa/ha
C2, C2 pohjoinen ja saaristo 34
C3 50
C4 101
*)viljakasvit =vehnä, ruis, mallasohra, rehuvilja sekä 5 §:n 3 momentissa tarkoitetut kasvit

Yleistä hehtaaritukea ei tukialueella C3-C4 makseta 5 §:ssä tarkoitettujen kasvien viljelyyn käytetystä alasta lukuun ottamatta avomaanvihanneksia, tilliä ja persiljaa.

11 §
Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet

Eläinyksikköä kohti maksettavia kotieläintukia myönnetään tuen hakijan tai hänen perheenjäsenensä hallinnassa tuen määräytymisajankohtana olleiden kotieläinten lukumäärien perusteella. Tuen määräytymisajankohdalla tarkoitetaan laskentapäivää tai muuta tuen määräytymisajanjaksoa.

Eläinmäärä muunnetaan eläinyksiköiksi käyttäen liitteen 3 mukaisia kertoimia.

Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavan taulukon mukaisesti:

Tukialueet/tuki euroina
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 309 309 385 460 460 645 645
Sonnit 477 485 561 637 637 822 822
Uuhet 467 475 551 879 980 1165 1165
Kutut 394 402 419 520 553 610 695
Emakot ja karjut 348 348 359 359 359 359 359
Lihasiat ja nuoret siitossiat 348 348 359 359 359 359 359
Kanat 310 314 337 404 404 404 404
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 293 299 326 326 326 326 326
Muu lihasiipikarja 293 299 326 326 326 326 326
Hevoset 418 418 420 418 418 420 420
Tukialueet/tukiyksikkökerroin
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja
emolehmähiehot 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sonnit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Uuhet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kutut 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Emakot ja karjut 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiat ja nuoret siitossiat 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kanat 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Muu lihasiipikarja 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hevoset 0,73 0,73 0,68 0,73 0,73 0,66 0,66
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo
24 §
Kasvihuonetuotannon tuen määrä

Kasvihuonetuotannon tukea myönnetään enintään seuraavasti:

Tukialueet C1 ja C2
Viljelykausi euroa/m2
Lyhyt: vähintään 2 kk,
mutta enintään 7 kk 6,0
Pitkä: yli 7 kk 12,0
Tukialueet C2p-C4
Viljelykausi euroa/m2
Lyhyt: vähintään 2 kk,
mutta enintään 7 kk 5,7
Pitkä: yli 7 kk 11,4

Kasvihuonetuotannon tuen tukiyksikkökerroin on 0,95 tukialueilla C1 ja C2.

Pitkän viljelykauden mukaista tukea voidaan myöntää, jos tukikelpoisia kasveja viljellään pidempään kuin seitsemän kuukautta vuoden 2004 aikana. Avomaankurkun, kiinankaalin ja rapealehtisen keräsalaatin viljelyalalta tuki myönnetään kuitenkin vain lyhyen viljelykauden mukaisena tukena. Jos viljelykaudella viljellään useita kasveja peräkkäin, tuki myönnetään sen kasvin mukaan, jonka viljelyaika on pisin.

Kasvihuonetuotannon tuen ennakkoa maksetaan 60 prosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.