999/2004

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmasta ja -rahastosta sekä taloudellisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmasta ja -rahastosta sekä taloudellisesta tuesta 4 päivänä syyskuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (786/2003) 3 ja 4 § seuraavasti:

3 §
Kaupan pidetyn tuotannon arvo

Jos jäsen eroaa tuottajaorganisaatiosta ja liittyy toiseen tuottajaorganisaatioon, kaupan pidetyn tuotannon arvoa laskettaessa eronneen jäsenen tuotannon arvo lasketaan päällekkäin menevältä viitekaudelta tai sen osalta ainoastaan sen tuottajaorganisaation hyväksi, josta jäsen on eronnut.

Jalostus-, toimitus- ja kuljetuskustannuksia ei oteta huomioon laskettaessa tuotteen arvoa rahastotukiasetuksen 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa vaiheessa.

4 §
Toimintarahasto

Tuottajaorganisaation on määriteltävä jäsentensä markkinajärjestelyasetuksen 15 ar-tiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintarahastoihin maksamat rahoitusosuudet kaupan pidetyn tuotannon määrän ja/tai arvon perusteella. Tuottajaorganisaatio voi vahvistaa tuottajajäsenten jäsenkohtaiset maksut eri-suuruisiksi. Tuottajaorganisaatio voi kuitenkin käyttää toimintarahaston kartuttamiseen kokonaan tai osaksi omia varojaan sillä edellytyksellä, että varat on saatu rahastotukiasetuksen 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta myynnistä.

Tuottajaorganisaation on päätettävä 1 momentissa tarkoitetusta toimintarahaston kartuttamistavasta organisaation toimivaltaisen elimen kokouksessa.

Tuottajaorganisaation on huolehdittava siitä, että toimintaohjelmaan liittyvät menot ja tulot ovat vaikeuksitta tarkastettavissa tuottajaorganisaation kirjanpidosta ja erotettavissa sen muusta toiminnasta, kuten rahastotuki-asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa edellytetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2004.

Tätä asetusta sovelletaan myös sen voimaantullessa vireillä olevien hakemusten käsittelyyn.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Katri Nuotio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.