997/2004

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan oikeusavusta 23 päivänä toukokuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (388/2002) 2 §:n 2 momentti, 17 § ja 19 §, seuraavasti:

2 §

Kun hakijan taloudessa on huollettavia, tuloista vähennetään 250 euroa lasta kohti. Elatusapu, elatustuki, perhe-eläke, lapsilisä ja kotihoidon tuki otetaan tuloina huomioon huoltajan käyttövaraa laskettaessa. Jos huollettavalla muutoin on säännölliset, omaan elatukseen riittävät tulot, hänen osaltaan ei tehdä vähennystä. Vähennys voidaan tehdä myös 18 vuotta täyttäneestä lapsesta, jota hakija tosiasiallisesti elättää.


17 §

Kun oikeusapua haetaan perunkirjoitusta varten, hakijan lisäomavastuuta laskettaessa otetaan huomioon myös vainajan varat ennen velkojen kattamista. Varattoman pesän perunkirjoitusasiassa valtiokonttorille tai muulle perunkirjoitusvelvolliselle voidaan erityisistä syistä antaa korvauksetta oikeusapua.

19 §

Oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset annetussa neuvoston direktiivissä 2003/8/EY tarkoitettuina lähettävinä viranomaisina toimivat oikeusaputoimistot. Perheoikeudellisissa asioissa lähettävänä viranomaisena voi toimia myös oikeusministeriö. Mainitussa direktiivissä tarkoitettuna vastaanottavana viranomaisena toimii Helsingin oikeusaputoimisto.

Oikeusapuhakemus ja sen liitteet voidaan toimittaa 1 momentissa tarkoitetulle vastaanottavalle viranomaiselle myös englanninkielisinä.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2004.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitussihteeri
Merja Muilu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.