992/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Marrakeshissa 18 päivänä lokakuuta 2002 Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 8 päivänä lokakuuta 2004 ja joiden hyväksymistä koskeva ilmoitus on jätetty Kansainvälisen televiestintäliiton pääsihteerille 19 päivänä lokakuuta 2004, ovat voimassa 1 päivänä tammikuuta 2004 alkaen niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavat selitykset:

Suomi ilmoittaa soveltavansa nyt muutettuja asiakirjoja ottaen huomioon Euroopan Talousyhteisön perustamissopimuksen velvoitteet.

Suomi ilmoittaa, että se pitää voimassa kaikki aikaisemmin annetut varaumat ja selitykset.

Ottaen huomioon kaikki muiden maiden selitykset, joissa viitataan päiväntasaajamaiden tekemään Bogotan julistukseen 3.12.1976, ja näiden maiden vaatimus hallita suvereenisti geostationäärisen satelliittiradan segmenttejä, Suomi toteaa, ettei konferenssi voi tunnustaa kyseisiä vaatimuksia. Lisäksi Suomi toteaa, että peruskirjan 44 artiklan viittaus 'eräiden maiden maantieteelliseen sijaintiin' ei merkitse näiden maiden geostationäärisiä satelliitteja koskevien vaatimusten tunnustamista.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2004.

(Asetuksessa mainittu sopimusteksti on nähtävänä ja saatavissa Viestintävirastossa, joka myös antaa siitä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.