991/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten voimaansaattamisesta sekä niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Washingtonissa 13―17 päivänä marraskuuta 2000 Kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevaan sopimukseen ja siihen liittyvään toimintasopimukseen tehdyt muutokset, jotka eduskunta on hyväksynyt 1 päivänä kesäkuuta 2001 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 29 päivänä kesäkuuta 2001 ja joiden hyväksymistä koskeva ilmoitus on jätetty Amerikan yhdysvaltojen hallitukselle 12 päivänä heinäkuuta 2001, tulevat voimaan 30 päivänä marraskuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2001 annettu laki (544/2001) tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2004.

3 §

Sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 2004.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 154/2004)

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.