980/2004

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2004

Sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä marraskuuta 2001 kulkuneuvon pysäyttämisestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1087/2001) 21 § sekä

lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti:

1 §
Perusteet

Tässä asetuksessa säädetään tarkemmin poliisilain (493/1995) 27 § 1 momentissa tarkoitetusta poliisimiehen oikeudesta voimakeinojen käyttöön koskien kulkuneuvon pysäyttämistä.

21 §
Ampuma-aseen käyttäminen kulkuneuvon pysäyttämisessä

Kulkuneuvon pysäyttämiseen voidaan käyttää voimakeinona ampuma-asetta, jos kyseessä on välittömästi uhkaavan rikoksen taikka muun vaarallisen teon tai tapahtuman estäminen. Edellä mainitussa tilanteessa poliisimies voi ampuma-asetta käyttäen myös keskeyttää välitöntä vakavaa vaaraa jonkun hengelle tai terveydelle aiheuttavan henkilön toiminnan. Ampuma-aseen käyttöä harkittaessa on otettava huomioon ampuma-aseen käytön kohteena olevan henkilön välittömästi tilannetta edeltänyt toiminta, aseistautuminen, häiriintyneisyys sekä muut näihin rinnastettavat syyt. Jos kulkuneuvossa on useampi kuin yksi henkilö, edellä mainitut edellytykset on otettava huomioon kaikkien kulkuneuvossa olevien henkilöiden osalta.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä marraskuuta 2004.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2004

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Poliisiylitarkastaja
Eero Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.