975/2004

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus asbestia koskevista rajoituksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 ja 44 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 43 § laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992:

1 §

Tässä asetuksessa säädetään kielloista, jotka koskevat asbestin ja asbestipitoisen tuotteen valmistusta, maahantuontia, myymistä ja käyttämistä.

Tätä asetusta ei sovelleta rakennusten tai rakenteiden osana olevan asbestin käsittelyyn.

2 §

Asbestilla tarkoitetaan tässä asetuksessa seuraavien serpentiini- ja amfibolimineraalien kuitumaisia muotoja:

- aktinoliittiasbesti, CAS No 77536-66-4

- grüneriitti (amosiittiasbesti) CAS No 12172-73-5

- antofylliittiasbesti, CAS No 77536-67-5

- krysotiili, CAS No 12001-29-5

- krokidoliitti, CAS No 12001-28-4

- tremoliittiasbesti, CAS No 77536-68-6.

3 §

Asbestin ja tuotteen, johon on tarkoituksella lisätty asbestia, valmistus, maahantuonti, myyminen ja käyttäminen on kielletty lukuun ottamatta 4 §:ssä mainittuja poikkeuksia.

4 §

Elektrolyysilaitteiden krysotiilipitoisten kalvojen käyttöönotto ja käyttö on sallittua, kunnes kalvojen käyttöaika umpeutuu tai vastaavia asbestittomia tuotteita tulee saataville.

Seuraavien paikalleen asennettujen krysotiilipitoisten tuotteiden käyttö on sallittu, kunnes ne poistetaan käytöstä tai niiden käyttöaika umpeutuu:

- tiivisteet

- kitkamateriaalit

- kovajuotoksen eristelevyt

- ajoneuvojen sähkömoottorien ankkurien kommutaattorit ja

- asetyleenipullojen täytemassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan 27 päivänä elokuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös asbestin ja asbestipitoisen tuotteen valmistuksen, maahantuonnin, myymisen ja käyttöön ottamisen kieltämisestä (852/1992).

Komission direktiivi 1999/77/EY, EYVL N:o L 207, 6.8.1999, s. 18―20

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.