959/2004

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisista ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista kauppa- ja teollisuusministeriön julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksuja tämän asetuksen mukaisesti.

2 §

Suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:

1) yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta:
― uutta ydinlaitoshanketta koskevan lausunnon perusmaksu 6 700 euroa
― lisämaksu uutta ydinlaitoshanketta koskevasta lausunnosta, jos hankkeella on arviointiohjelmassa kaksi tai useampia sijaintikuntavaihtoehtoja; lisämaksu kunkin yhden sijaintikunnan lisäksi esitetyn vaihtoehtoisen sijaintikunnan osalta 1 700 euroa
― toteutetun ydinlaitoshankkeen muutosta koskeva lausunto 3 400 euroa
2) yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta:
― uutta ydinlaitoshanketta koskevan lausunnon perusmaksu 8 400 euroa
― lisämaksu uutta ydinlaitoshanketta koskevasta lausunnosta, jos hankkeella on arviointiselostuksessa kaksi tai useampia sijaintikuntavaihtoehtoja; lisämaksu kunkin yhden sijaintikunnan lisäksi esitetyn vaihtoehtoisen sijaintikunnan osalta 2 500 euroa
― toteutetun ydinlaitoshankkeen muutosta koskeva lausunto 5 000 euroa

Useampaa ydinlaitosta koskevasta arviointiohjelmasta tai arviointiselostuksesta annettavasta lausunnosta peritään 1 momentissa säädetty maksu, jos ydinlaitokset muodostavat toiminnallisesti tai sijaintinsa vuoksi yhtenäisen kokonaisuuden.

3 §

Peruutetusta arviointiohjelmaa tai arviointiselostusta koskevasta menettelystä peritään arviointiohjelman tai arviointiselostuksen käsittelystä puolet 2 §:ssä tarkoitetusta maksusta, jos kauppa- ja teollisuusministeriö on tiedottanut ja pyytänyt lausunnot arviointiohjelmasta tai arviointiselostuksesta.

4 §

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettujen maksujen lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriö perii hankkeesta vastaavalta ministeriön suorittamat ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaiseen tiedottamiseen ja kuulemiseen liittyvien ostopalvelujen kustannukset sekä valtioiden rajat ylittävien vaikutusten arviointia varten tarvittavien käännösten kustannukset.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2004 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2005 saakka.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen kauppa- ja teollisuusministeriölle lausunnon antamista varten toimitettuihin arviointiohjelmiin ja arviointiselostuksiin.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Vanhempi hallitussihteeri
Minna Hyttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.