953/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla

kumonnut 30 päivänä tammikuuta 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä (79/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä päättänyt:

1 §

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 4 artiklassa tarkoitettujen Suomen alueella sallittujen kalastus- ja vesiviljely-tuotteiden hyväksyttävät kauppanimet tämän asetuksen liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

2 §

Jos joku aikoo pitää kaupan neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 4 artiklassa tarkoitettua kalastus- ja vesiviljelytuotetta, jonka kauppanimi ei sisälly edellä 1 §:ssä sanottuun luetteloon, hänen tulee ilmoittaa asiasta maa- ja metsätalousministeriölle, joka vahvistaa tuotteen kaupan pitämistä varten väliaikaisen kauppanimen.

3 §

Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta sellaisiin pieniin tuotemääriin,

1) joiden arvo on enintään 20 euroa myyntierää kohti;

2) jotka ovat peräisin kalastajan tai vesiviljelytuottajan omasta yritystoiminnasta; ja

3) joita kalastaja tai vesiviljelytuottaja myy ainoastaan suoraan kuluttajalle.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä tammikuuta 2002 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (79/2002) kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalatalousylitarkastaja
Harry Kaasinen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.