948/2004

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus palkkaturva-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

kumotaan 27 päivänä marraskuuta 1998 annetun palkkaturva-asetuksen (868/1998) 3 § sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 6 §, 7 §:n 2 momentti, 8 §, 11 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

1 §
Palkkaturvan hakeminen

Palkkaturvahakemus on tehtävä lomakkeella, jonka kaavan työministeriö vahvistaa.


6 §
Palkkaturvan maksaminen

Palkkaturva maksetaan työntekijän pankkitilille tai hänen ilmoittamaansa osoitteeseen pankin välityksellä. Palkkaturvalain (866/1998) 10 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tilanteessa palkkaturva maksetaan siirronsaajan pankkitilille.

7 §
Konkurssipesän hakemus

Palkkaturva maksetaan konkurssipesän tilille palkkaturvalain 4 §:n 2 momentissa säädetyn määräisenä. Konkurssipesän on siirtäessään palkkaturvan työntekijöiden tileille toimitettava palkkaturvalain 15 §:n 1 momentissa säädetyt pidätykset sekä tilitettävä ne välittömästi maksun saajille.

8 §
Valtion edustaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus edustaa valtiota palkkaturvaan liittyvässä oikeuden-käynnissä ja huolehtii palkkaturvan maksamiseen perustuvan valtion saatavan perimisestä. Työministeriö voi ottaa hoitaakseen näitä tehtäviä jonkin asian tai asiaryhmän osalta.

11 §
Palkkaturva-asiain neuvottelukunta

Palkkaturva-asioissa toimii neuvoa-antavana toimielimenä valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama palkkaturva-asiain neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kutsutaan työministeriötä edustava virkamies. Muut jäsenet va-litaan siten, että kolme edustaa työnantajien ja kolme työntekijöiden keskusjärjestöjä.

Jos neuvottelukunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, työministeriö mää-rää saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2004.

Asetuksen 7 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2005.

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2004

Työministeri
Tarja Filatov

Hallitusneuvos
Raili Hartikka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.