943/2004

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus mehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hedelmä- ja kasvismehujen sekä tiettyjen vastaavien valmisteiden koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä.

Tätä asetusta ei sovelleta tuotteisiin, jotka kuuluvat hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (473/2003) soveltamisalaan.

Tämän asetuksen koostumusta koskevia vaatimukset ei sovelleta tuotteisiin, jotka on laillisesti valmistettu ja/tai pidetty kaupan Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa tai Turkissa tai laillisesti valmistettu ETA-sopimuksen osapuolena olevassa EFTA-valtiossa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) hedelmällä kaikkia hedelmiä ja marjoja;

2) hedelmätäysmehulla hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (473/2003) liitteessä 1 määriteltyä hedelmätäysmehua;

3) kasvistäysmehulla käymiskykyistä mutta ei käynyttä nestemäistä tuotetta, joka on saatu sekoittamalla terveitä ja kypsiä, tuoreita tai kylmäsäilytettyjä yhden tai useamman lajin kasviksia ja jonka väri, aromi ja maku ovat tunnusomaisia kyseisen kasviksen tai kyseisten kasvisten täysmehulle. Valmistuksen aikana mehusta eristetty aromi voidaan palauttaa samaan mehuun.

4) tiivisteestä valmistetulla kasvistäysmehulla tuotetta, joka on tehty kasvistäysmehutiivisteestä palauttamalla sama määrä vettä kuin on poistettu sekä palauttamalla aromit, jotka on otettu talteen valmistettaessa kyseistä kasvistäysmehutiivistettä tai saman lajin kasvisten täysmehutiivistettä. Näin saadulla tuotteella on oltava vähintään vastaavat aistinvaraiset ja analyyttiset ominaisuudet kuin keskivertotäysmehulla, jonka on saatu samanlaisista kasviksista;

5) tuoremehulla hedelmätäysmehua tai kasvistäysmehua, jota ei ole lämpökäsitelty eikä siihen ole lisätty vettä eikä muita valmistusaineita;

6) mehulla sellaisenaan tai laimennettuna käytettäväksi tarkoitettua nestemäistä valmistetta, joka on tehty hedelmätäysmehusta tai kasvistäysmehusta lisäämällä siihen vettä, sokereita ja muita valmistusaineita ja jonka täysmehupitoisuus laimentamattomana on vähintään 35 % painosta, mutta joka ei täytähedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (473/2003) liitteen 1 mukaista hedelmänektarin määritelmää; sekä

7) sokereilla kaikkia elintarvikkeessa olevia mono- ja disakkarideja.

3 §
Koostumusta koskevat vaatimukset

Kasvistäysmehuun ja mehuun saa lisätä vitamiineja ja kivennäisaineita siten kuin erikseen säädetään.

Lisäaineiden käytössä on noudatettava, mitä elintarvikelisäaineiden käytöstä erikseen säädetään. Kasvistäysmehuihin sovelletaan vastaavia vaatimuksia kuin hedelmätäysmehuihin.

4 §
Pakkausmerkinnät

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden pakkaukseen on tehtävä seuraavat merkinnät:

1) mehun täysmehupitoisuus;

2) laimennusohje ja sana "tiiviste", jos mehu on tarkoitettu käytettäväksi laimennettuna;

3) kasvistäysmehun, tuoremehun ja mehun valmistuksessa käytetyt hedelmät tai kasvikset tuotteen nimen yhteydessä. Jos tuote on valmistettu kolmesta tai useammasta hedelmä- tai kasvislajista, voidaan käytettyjä lajeja koskeva ilmoitus korvata maininnalla "useita hedelmälajeja" tai "useita kasvislajeja" tai muulla vastaavalla maininnalla taikka ilmoittamalla valmistuksessa käytettyjen hedelmä- tai kasvislajien lukumäärä;

4) maininta "makeutettu" tai "lisätty sokeria" tuotteen nimen yhteydessä sellaisissa kasvistäysmehuissa, jotka on makeutettu lisäämällä 2 §:n 7 kohdassa tarkoitettuja sokereita. Lisäksi on ilmoitettava lisätyn sokerin enimmäismäärä kuiva-aineena laskettuna ja grammoina litraa kohti ilmaistuna;

5) maininta "valmistettu tiivisteestä" tai "valmistettu osittain tiivisteestä/tiivisteistä", kasvistäysmehun ja kasvistäysmehutiivisteen sekoituksissa. Merkinnän tulee olla tuotteen nimen yhteydessä tai samassa näkökentässä tuotteen nimen kanssa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2004.

Tuotteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, kaupan pitäminen on kiellettyä 1 päivästä kesäkuuta 2005 lukien. Tuotteet, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua päivää, saadaan kuitenkin myydä loppuun edellyttäen, että ne täyttävät ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet vaatimukset.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY mukaisesti

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.