929/2004

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1363/2002) 1 §:n 3 kohta sekä 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan seuraavissa komission asetuksissa ja niiden muutoksissa määriteltyjen menettelyjen hakijoihin kohdistuvat kansalliset säädökset maa- ja metsätalousministeriön toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä:


3) komission asetus (ETY) N:o 2220/85 maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (jäljempänä vakuusasetus).

6 §
Seuraamus-, takaisinperintä- ja vakuuden- menetyspäätös

Vientitukiasetuksen 51 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua seuraamusta ei sovelleta tapauksissa, joissa se on enintään 100 euroa vienti-ilmoitusta kohti lukuun ottamatta tapauksia, joissa raja alittuu saman hakijan ja tuotteen kohdalla toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä.Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä marraskuuta 2004.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Christina Snellman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.