909/2004

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2004

Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Moskovassa 4 päivänä lokakuuta 2001 tehty, eduskunnan 1 päivänä kesäkuuta 2004 hyväksymä ja tasavallan presidentin 16 päivänä kesäkuuta 2004 hyväksymä oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirja, jonka ratifioimisasiakirjat on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 20 päivänä heinäkuuta 2004, tulee Suomen osalta voimaan 1 päivänä marraskuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 16 päivänä kesäkuuta 2004 annettu laki (503/2004) tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2004.

3 §

Lisäpöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2004.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 138/2004)

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.