908/2004

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2004

Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rekisterihallinnon suoritteiden maksuista 17 päivänä joulukuuta 2003 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1135/2003) 3 §:n 1 momentin 4 kohta ja

lisätään liitteenä olevan maksutaulukon IV osaan uusi kohta 2.3 seuraavasti:

3 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:


4) väestötietopalvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille omistamiensa, hallitsemiensa tai muuten edustamiensa rakennusten asukastietojen hallintaa, tarkastamista ja ylläpitoa varten;Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä lokakuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2004

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Leena Lehtonen

Liite

MAKSUTAULUKKO

IV MAISTRAATTIEN ERILLISPALVELUT

2. ASUKASTIETOPALVELU


2.3 Asukaskyselypalvelu

Yksittäisten väestötietojärjestelmän henkilö- ja rakennustietojen välittäminen kyselypalveluna asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tai vastaaville yrityksille ja yhteisöille tietopalvelutoimittajan kyselyjärjestelmän avulla.

Väestötietojärjestelmän tietojen haku huoneistotunnuksella 0,65 €/kysely
Väestötietojärjestelmän tietojen haku rakennustunnuksella 1,30 €/kysely

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.