851/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 23 päivänä toukokuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (435/2001) 16 §:n 1―2 momentti seuraavasti:

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 2001. Olemassa oleviin laitoksiin sovelletaan sen 14 §:ää 1 päivästä tammikuuta 2006 ja 6 §:n 1―3 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9―13 §:ää sekä 15 §:ää 31 päivästä lokakuuta 2007.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava 4 §:ssä tarkoitettu olemassa oleva toiminta merkittäväksi tietojärjestelmään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004. Kuitenkin 4 §:n 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ajoneuvojen korjausmaalausta harjoittava toiminta on ilmoitettava tietojärjestelmään viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2005.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä syyskuuta 2004.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Ylitarkastaja
Anneli Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.