813/2004

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan valtioneuvoston kansliasta 12 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (459/2003) 6 §:n 1 momentin 5 kohta ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 1 momentin 5 kohta asetuksessa 381/2004 ja 2 momentti asetuksessa 965/2003, seuraavasti:

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


5) tietopalvelupäälliköllä, rakennusneuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, henkilöstön kehittämispäälliköllä ja erityisasiantuntijalla ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä


Toimintayksikön esimiehenä toimivalta virkamieheltä ja talousneuvoston sihteeristön päälliköltä edellytetään käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta sekä valtioneuvoston EU-sihteeristön apulaispäälliköltä ja henkilöstön kehittämispäälliköltä käytännössä osoitettua johtamistaitoa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Pääministerin estyneenä ollessa Ministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos, hallintojohtaja
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.