807/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta trikiinitutkimuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimi n:o antopäivä voimaantulo
MMM:n asetus trikiinitutkimuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 8/EEO/2004 20.8.2004 1.9.2004

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöä koskevassa määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastosta, osoite Mariankatu 23, 00170 Helsinki, puhelin (09)160 01.

Neuvoston direktiivi 77/96/ETY (31977L0096); EYVL n:o L 26, 31.1.1977, s. 67
Neuvoston direktiivi 91/495/ETY (31991L0495); EYVL n:o L 268, 24.9.1991, s. 41
Neuvoston direktiivi 92/45/ETY (31992L0045); EYVL n:o L 268, 14.9.1992, s. 35
Komission direktiivi84/319/ETY (31984L0319); EYVL n:o L 167, 27.6.1984, s. 34
Komission direktiivi94/59/ETY (31994L0059); EYVL n:o L 315, 8.12.1994, s. 18

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Osastopäällikkö
Matti Aho

Vanhempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.