805/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta annetun lain (1094/1996) 19 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/1997:

1 §
Puukuutiometrin keskikantohinnat

Metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (144/2000) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu kunkin metsäkeskuksen toimialueen vuosien 2001―2003 puukuutiometrin keskikantohintojen aritmeettinen keskiarvo on:

Metsäkeskus euroa
Rannikko/Helsinki 29,36
Rannikko/ Pohjanmaa 25,82
Lounais-Suomi 31,85
Häme-Uusimaa 34,00
Kaakkois-Suomi 33,50
Pirkanmaa 33,25
Etelä-Savo 34,23
Etelä-Pohjanmaa 27,80
Keski-Suomi 33,36
Pohjois-Savo 32,22
Pohjois-Karjala 31,09
Kainuu 26,97
Pohjois-Pohjanmaa 23,48
Lappi 22,56
2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004. Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin ympäristötukihakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 1 päivänä syyskuuta 2004 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta 4 päivänä elokuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (723/2003).

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Anna Rakemaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.