804/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kunnallisista eläkkeistä 24 päivänä kesäkuuta 2003 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (665/2003) 6 §:n 2 momentti, seuraavasti:

6 §
Viimeinen eläkelaitos haettaessa perhe- eläkettä

Jos julkisten alojen eläkelaitos tai jokin yksityisten alojen eläkelaitos maksoi edunjättäjälle ennen hänen kuolemaansa vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys tai osa-aikaeläkettä taikka sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea kunnallisen eläkelain 103 §:n mukaan, tämä eläkelaitos käsittelee ja ratkaisee myös hänen jälkeensä myönnettävää perhe-eläkettä koskevan hakemuksen ja hoitaa muut viimeiselle eläkelaitokselle kuuluvat eläkelaitoksen tehtävät.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Heli Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.