620/2004

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen komission direktiivi neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta asefaatin, 2,4 D:n ja metyyliparationin jäämien enimmäismäärien osalta 5 päivänä joulukuuta 2003 annettu direktiivi 2003/118/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission direktiivi 2003/118/EY (32003L0118); EYVL N:o L 327, 16.12.2003, s. 25

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.