555/2004

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maaseudun kehittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta 1 päivänä huhtikuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (213/2004) voimaantulosäännöksen 2 ja 3 momentti ja

lisätään asetukseen uusi 4 momentti seuraavasti:


Asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tässä asetuksessa tarkoitettuja tukia voidaan myöntää ja maksaa vasta sen jälkeen kun Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt niitä koskevat ehdot.

Ennen hyväksymistä nuoren viljelijän aloitustuki voidaan myöntää, jos tukea on haettu tämän asetuksen tultua voimaan, mutta viimeistään 30 päivänä elokuuta 2004. Aloitus-tukea ei kuitenkaan makseta eikä tukeen liittyvää korkotukilainaa saa nostaa ennen komission hyväksymistä. Tukea ei saa maksaa eikä, poiketen siitä, mitä eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen (808/2000) 6 §:ssä säädetään, lainaa nostaa vastoin komission päätöksen ehtoja.

Niille tuen hakijoille, joille on myönnetty nuorten viljelijöiden aloitustukea tai käynnistystukea 1 päivän tammikuuta 1995 jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003 vireille tulleen hakemuksen perusteella, voidaan 44 §:n 7 momentissa tarkoitettua tukea kuitenkin myöntää ja maksaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan sen maatilan tai maatilan osan hankkimiseen, jolla tilanpito on aloitettu tai aloitetaan.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2004. Asetuksen 3 momenttia sovelletaan sellaiseen hakemukseen, jonka tekijä täyttää 40 vuotta viimeistään 30 päivänä elokuuta 2004.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.