539/2004

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2004

Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen ehdoista 8 päivänä helmikuuta 2001 annetun puolustusministeriön asetuksen (118/2001) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 207/2004,

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1373/2001, 125/2003 ja mainitussa asetuksessa 207/2004, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2―4 momentti siirtyvät 3―5 momentiksi, seuraavasti:

3 §

Tehtävän vaativuuteen perustuvassa palkkausjärjestelmässä rauhanturvaamishenkilöstön palkkaus on seuraava:

Tehtävän vaativuusluokka Palkkaus
10 määrätään kulloinkin erikseen
9 A 5334,26 euroa/kk
9 B 4716,54 euroa/kk
8 A 4533,01 euroa/kk
8 B 4111,00 euroa/kk
7 A 3712,33 euroa/kk
7 B 3317,19 euroa/kk
6 2959,87 euroa/kk
5 2495,85 euroa/kk
4 A 2251,61 euroa/kk
4 B 2072,51 euroa/kk
3 1791,70 euroa/kk
2 1596,05 euroa/kk
1 1524,71 euroa/kk

Rauhanturvaamishenkilöstöön kuuluvalle, jonka tehtävä on määrätty vaativuusluokkaan 8 B―9 A ja joka palvelee Kosovossa suomalaisen rauhanturvajoukon ulkopuolella sijoitettuna monikansalliseen esikuntaan tai vastaavaan organisaatioon, maksetaan lisäpalkkiona 100 euroa kuukaudessa.Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2004. Asetuksen mukaiset palkkaukset maksetaan 1 päivästä maaliskuuta 2004 lukien.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2004

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana
Pasi Lankinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.