500/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 ja 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 20 päivänä elokuuta 1993 annetun asetuksen (774/1993) 3 §:n 3 momentin 8 kohta ja 8 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1025/2002, seuraavasti:

3 §
Käräjäoikeus

Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden käsittelystä peritään seuraavat hakemusmaksut:


8) konkurssiasia:

a) konkurssiin asettamista koskeva asia 200 euroa;

sekä lisäksi konkurssin alettua

b) jakoluettelon vahvistamiseen päättyvä konkurssiasia 235 euroa;

c) muu kuin jakoluettelon vahvistamiseen päättyvä konkurssiasia 95 euroa;

d) erikseen hakemuksesta käsiteltävä muu konkurssiasia 95 euroa, ei kuitenkaan turvaamistoimen tai pakkokeinon määräämistä, pesäluettelon vahvistamista tai muuta velallisen velvollisuutta, jälkivalvontaa eikä vahvistetun jakoluettelon oikaisemista tai muuttamista koskeva konkurssiasia;

e) riitautettua saatavaa koskevan asian käsittelystä, jos asia riitaisena siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-asiassa riitauttajalta;


8 §
Kuuluttamis- ja eräät muut kustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään maksuun 3 §:n 3 momentin 2 kohdan b alakohdassa, 3 kohdan b alakohdassa, 5 kohdan b alakohdassa, 8 kohdan a alakohdassa sekä 9 ja 10 kohdassa mainituissa asioissa. Muissa maksullisissa asioissa peritään virallisessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset erikseen täysimääräisenä. Kuuluttamisesta muissa lehdissä peritään jokaiselta käsittelymaksun suorittamiseen velvolliselta kuuluttamiskustannusten korvauksena 60 euroa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Liisa Lehtimäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.