480/2004

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus työsuojelulautakunnista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään työsuojeluhallinnosta 8 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (16/1993) 5 §:n nojalla:

1 §
Työsuojelulautakunnan tehtävä

Työsuojelulautakunnan tehtävästä säädetään työsuojeluhallinnosta annetun lain (16/ 1993) 4 §:ssä.

Työsuojelulautakunta on yhdyssiteenä ja neuvottelevana asiantuntijaelimenä työsuojelupiirin työsuojelutoimiston toimialueella.

2 §
Lautakunnan kokoonpano ja toimikausi

Lautakunnan puheenjohtajana on työsuojelupiirin piiripäällikkö tai hänen määräämänsä työsuojelupiirin virkamies.

Puheenjohtajan lisäksi lautakunnassa on enintään 11 muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä piiripäällikkö määrää edustavimpien työmarkkinajärjestöjen ja muiden työsuojelun kehittämisen kannalta merkittävien tahojen edustajista kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lautakunnassa käsiteltävät asiat valmistellaan työsuojelutoimistossa. Lautakunnan sihteerinä toimii piiripäällikön määräämä virkamies. Lautakunta voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

3 §
Kokoukset

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

4 §
Palkkiot ja korvaukset

Lautakunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti.

5 §
Pöytäkirja

Lautakunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat sekä käsitellyissä asioissa tehdyt päätökset. Jäsen, joka ei ole yhtynyt päätökseen, on oikeutettu merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan työsuojelulautakunnista ja työsuojelulautakuntien poikkeuslupajaostoista 19 päivänä helmikuuta 1993 annettu asetus (200/1993).

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.