478/2004

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2004

Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työsuojeluhallinnosta 8 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (16/1993) 3 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

3 §

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä toiminnan tehostamisen kannalta merkittävästä syystä siirtää jonkun toimialan tai määritellyn tehtävän toistaiseksi tai määräajaksi yhden tai useamman työsuojelupiirin työsuojelutoimiston valvontaan. Muut työsuojelutoimistot ovat velvollisia antamaan näille työsuojelutoimistoille tarvittaessa virka-apua toimialueellaan.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu ministeriön päätös on julkaistava viipymättä ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain (189/2000) 1 §:ssä tarkoitetussa oikeusministeriön ylläpitämässä määräyskokoelmassa siten kuin ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (259/2000) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

HE 181/2003
TyVM 4/2004
EV 54/2004

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.